Kochani,

Poniżej udostępniamy Wam kazanie Chestera Kylstry, które wygłosił w marcu br.
w kościele Majesty House w Southhampton, w Anglii.

Zespół Odnawiania Fundamentów


Dziedzictwo Pierworodnego Syna Chester Kylstra (01).mp3

Dziedzictwo Pierworodnego Syna Chester Kylstra (02).mp3

 

Make a free website with Yola