PYTANIA
(z otwartą książką)

Warsztaty - Jednoproblemowa Posługa Odnawiania Fundamentów

 

Pytania są oparte na zasadach Pisma Świętego wyrażonych w podręczniku
Zintegrowane podejście
do biblijnej służby uzdrawiania.
Ich celem nie jest "ocena" uczestnika, ale
zweryfikowanie znajomości podstaw biblijnych
Odnawiania F
undamentów, na których będziemy się opierać w czasie Warsztatów.

Pytania te pozwolą Wam usystematyzować wiedzę i uzupełnić jej braki,
a nam
nam ustalić sfery, które należy jeszcze omówić w trakcie Warsztatów.* * *

Bardzo prosimy o:

  • samodzielna pracę, korzystając jedynie z książki "Zintegrowane podejście do biblijnej służby uzdrawiania".

  • zrobienie testu za jednym podejściem i podać czas rozpoczęcia i zakończenia.

  • podanie imienia i nazwiska przy każdej części testu.

  • zakończenie zadania do dnia 12 czerwca, 2014, do godz. 18.00


* * *

Część I. Test wyboru
Przeczytaj uważnie poniższe zdania i wybierz jedną prawidłową odpowiedź.

Cz.1

1. Kluczem do wolności jest:
2. “Krzyż przebaczenia” ma nam przypominać, że:
3. Przekleństwa mogą pochodzić od:

4. Aby rozpocząć proces usuwania skutków Grzechów ojców i wynikających z nich przekleństw, OPP najpierw musi:
5. Ludzie rozczarowani Bogiem/ źli na Boga często wierzą, że:

6. Kontrola prowadzi do:
7. Najbardziej powszechne drzwi, przez które wchodzą demony, to:

8. Podaj właściwą kolejność składników cyklu „PRZEKONANIE/ OCZEKIWANIE”
9. Warownia składa się z:

10. Głównym celem posługi OF jest:

Część II - Uzupełnij  zdania wpisująć brakujące słowa poniżej

Cz.2

 Część III.  Prawda (P) czy Fałsz (F)

Cz.3

1. Niegodziwość dziedziczymy po naszych przodkach, ale za nasz grzech sami jesteśmy odpowiedzialni.2. Zagadnienie przekleństw jest poruszone tylko w Starym Testamencie.3. Większość naszych NP zostaje uformowana na skutek zranień w dzieciństwie.4. Istnieje wyższy poziom prawdy niż fakty.5. Modlitwa prorocza jest “metodą”, której używamy podczas posługi w dziedzinie ZDD.6. Wyrzucanie demonów było częścią normalnej służby Jezusa.7. Po uwolnieniu możemy się spodziewać kontrataku ze strony demonów.8. To, że uwolnienie jest sukcesem, możemy stwierdzić, gdy czujemy lub widzimy w duchu, jak demony wychodzą.9 . Kiedy wyrażamy nasze nagromadzone/zablokowane emocje, jesteśmy prawdziwi.10. Zranienia wpływają na całą osobę, hamują wzrost i powodują stałą podatność na dalsze zranienia.Część IV Przyporządkuj podane zdania fragmentom Biblii.

a.     To, w co wierzymy w sercu, spełnia się.

b.     Jezus wykupił nas od przekleństwa prawa.

c.     Bóg karze winę ojców na synach.
 

d.     Dawid wylewa swoje serce przed Bogiem.

e.     Jezus przyszedł po to, żeby zniszczyć dzieła diabła.

f.      Oczekiwanie na Pana w modlitwie słuchania.

g.     Mowa o posłannictwie Jezusa.


h.  Zalecana przemiana umysłu.


____1.  Wyjścia 20, 4-5

____ 2.  Psalm 142

____ 3.  Gal 3, 13

____ 4.  Rzym 12, 2

____ 5.  Izajasz 61, 1; Łk 4, 18-19

____ 6.  Mk 11, 22-24

____ 7.  1 Jan 3, 8

Cz.4

Część V.

Cz.5

 

 

Make a free website with Yola