W dniach 2-5 maja br. odbył się kolejny moduł seminarium „Wolni w Chrystusie”. Tym razem miało ono charakter konferencji, podczas której w ciągu dnia wykłady prowadziły Anna i Agnieszka Rutkowskie, ze służby Odnawiania Fundamentów.

     Ich wiedza i doświadczenie wywarły na mnie głębokie wrażenie, co potwierdzone zostało przez przeżycia jakie towarzyszyły wszystkim uczestnikom seminarium. Tematy, którymi dzieliły się nasze siostry w Panu, dotykały całego człowieka w jego przeszłości i teraźniejszości. Pozwoliły na sięgnięcie do korzeni problemów z jakimi boryka się człowiek, jednocześnie dając rozwiązanie. Dodatkowym atutem był praktyczny wymiar tej służby.

     Tak więc nie tylko teoria, ale i praktyka, która pozwalała uczestnikom na zastosowanie zdobytej wiedzy i odniesienie zwycięstwa nad pewnymi sferami ich życia.

     Służba Odnawiania Fundamentów wchodzi głęboko w duchowe i nie tylko, doświadczenia człowieka posługując się biblijnym nauczaniem na ten temat. Głęboka świadomośd walki duchowej i jednocześnie zdobytej dzięki ofierze Jezusa tożsamości Dziecka Bożego, a więc i Dziedzica wszystkich Bożych Obietnic dawały słuchaczom również praktyczne narzędzia do odnoszenia kolejnych zwycięstw w codzienności, a zwłaszcza jeśli chodzi o walkę duchową.

     Problem wielu ludzi tkwi w ich przeszłości, w budowaniu niewłaściwego obrazu, zarówno przez innych jak i samych siebie. Odwrotnie niż Bóg myśli. To jest często nierozpoznawalne, również w odniesieniu do pracy duszpasterskiej, przez nas samych. Dzięki tym wykładom zostaliśmy ubogaceni niesamowitą wiedzą na te tematy i zachęceni do pogłębiania jej. Jednocześnie wielu uczestników z tego seminarium doświadczyło uzdrowienia i przemiany w sferze ducha. Niech dowodem będzie załączone  świadectwo Pauli (kliknij aby przeczytać).Pastor Jacek Heidenreich

"Wolni w Chrystusie"
       

           

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


 

Make a free website with Yola