Modlitwa, która zwycięża

Modlitwa jest naszym łączem komunikacyjnym z Bogiem. Kiedy decydujemy się na przyjęcie uzdrowienia, nasz kochający Bóg oświeca te dziedziny naszego życia, których pragnie się dotknąć. Objawia swoje Słowo i sposoby, w jakie winniśmy  stosować  go w swoim życiu. My też mamy swoją część do zrobienia — mamy dokonać wyboru.

Jeśli zgadzamy się z Bożym Słowem, musimy zająć stanowisko i ogłosić, że Jego Słowo nie tylko jest prawdą, ale jest prawdziwe dla nas. To się nie podoba królestwu ciemności, więc musimy się spodziewać poruszenia, sprzeciwu, a nawet prześladowania
z wykorzystaniem okoliczności, relacji, problemów fizycznych, a najprawdopodobniej naszych myśli. Umysł to główne pole bitwy.

Bóg nas kocha i dał nam wszystko, czego potrzebujemy. Zapewnił nam miejsce wraz
z Jezusem na miejscach wysokich i wyposażył w autorytet do stanowczego działania. Otrzymaliśmy też pełną zbroję. Zakładając ją, szykujemy się do walki o Jego Prawdę, prawdę krzyża i zwycięstwo Jezusa Chrystusa nad wszelkimi problemami naszego życia.

W jaki sposób walczymy? Modląc się. Przez modlitwę Pan prowadzi nas do poddania się Bogu i do wyznania grzechów. W modlitwie szukamy przebaczenia
i okazujemy skruchę. Przez modlitwę obejmujemy władzę, ogłaszamy prawdę
i pozbawiamy wroga wszelkich podstaw do działania w naszym życiu.
Przez modlitwę związujemy wroga i odnosimy zwycięstwo.

Bitwa i zwycięstwo należą do Pana, ale przez modlitwę On nas umacnia
i prowadzi do zwycięstwa.

 

Fragmenty Pisma Świętego: Ew. Mateusza 18, 19-20; List Jakuba 5, 16.


 Powrót

 

Make a free website with Yola