Zintegrowane podejście do uzdrowienia

Rzadko możemy wskazać na jedną przyczynę problemów w naszym życiu. Przyczyny zwykle są skomplikowane i obejmują wiele ludzi i wiele wydarzeń, tworząc czynniki, które regularnie na nas wpływają.  Ich kombinacja w ciągu całego życia powoduje, że czujemy się zagubieni i nie jesteśmy w stanie rozpoznać przyczyn problemów, z którymi się zmagamy. Te wszystkie aspekty przeplatają się, tworząc nas takimi, jakimi jesteśmy.

Na drodze do wypełniania Bożego przeznaczenia każdego dziecka Bożego stoją cztery główne przeszkody:

  1. Grzechy ojców, które w końcu stają się naszym przekleństwem.

  2. Cały system niebożych przekonań o życiu, o Bogu, o innych ludziach i o sobie, który wyrósł głównie wokół zranień przeszłości. Życie jest pełne przykładów wpływu przekonań na nasze oceny, osądy, decyzje i w rezultacie na jego przebieg.

  3. Zranienia, które stanowią część pokoleniowego dziedzictwa i uruchomiają cykl kolejnych zranień oraz podatność na zranienia.

  4. Demoniczna presja. Wszystko powyższe sprawia, że diabeł ma do nas przystęp, przed czym ostrzega ap. Paweł (Ef 4). Tego, że wróg wykorzysta każdą lukę i słabość, możemy być pewni.

Istnieją zasadnicze powiązania pomiędzy pokoleniowymi grzechami i przekleństwami, fałszywymi przekonaniami, zranieniami życia i demoniczną presją. Jeśli chcemy otrzymać trwałe uzdrowienie  i wolność, musimy przyjąć posługę w każdej dziedzinie mniej więcej w tym samym czasie.


Stąd właśnie potrzeba zintegrowanego podejścia do uzdrowienia!


Bóg jest w stanie otworzyć nasze oczy i oświecić swoim światłem korzeń każdego problemu, nawet ten ukryty pod bólem i zamieszaniem.
W miarę jak
coraz wyraźniej widzimy i słyszymy Jego cichy, łagodny głos, nasz kochający Bóg wzmacnia naszą determinację do przezwyciężania problemów
w każdej z czterech dziedzin.

Świadomość posiadania autorytetu do burzenia warowni jest kluczem do otrzymania uzdrowienia. Gdy modlimy się w zaufaniu i odwadze, opierając się na tym, co Jezus zrobił na krzyżu, trudności powoli znikają i przychodzi wolność.

Uzdrowienie i prawda odnośnie tego, kim jesteśmy i do kogo należymy, wyposaża nas  i uzdalnia do obrony przed pokusami, starymi schematami myślenia i naciskami złego.


Twoje życie może zostać odbudowane!

Fragmenty Pisma Świętego: List do Rzymian 5, 5.Powrót

 

 

Make a free website with Yola