Świadectwa/ Opinie

po szkoleniach/konferencjach:Krotoszyn 2013-12-20

W dniach 30.11 – 01.12.2013r w Centrum Chrześcijańskim Charisma K.Z. w Krotoszynie została zorganizowana konferencja na temat uzdrowienia ze zranień duszy i ducha pt: „Uzdrowienie złamanych serc” – z udziałem Anny, Agnieszki i Joanny
Rutkowskich. W spotkaniu wzięło udział ponad 200 osób.

Z uwagi na fakt, że każdy człowiek w pewnym momencie swojego życia staje twarzą w twarz ze zranieniami, poczuciem krzywdy i niesprawiedliwości powodującymi bardzo często żal, gniew, nieprzebaczenie, gorycz, a nawet nienawiść, jest rzeczą niesłychanie ważną, by umieć spojrzeć na powyższy problem z biblijnej perspektywy. Nikt nie jest w stanie uniknąć zranień, ale możemy nauczyć się na nie właściwie reagować. Jezus powiedział: „Niepodobno żeby zgorszenia nie przyszły” (Łk 17,1). Tylko chrześcijanie, którzy potrafią poradzić sobie ze zranieniami, mają otwartą drogę do przyjęcia przebaczenia od Boga, wzrostu duchowego i wydawania owocu dla chwały Jezusa Chrystusa. Zranieni ludzie ranią innych, budują w swoich sercach mury obronne, które —paradoksalnie — stają się ich osobistym więzieniem. Gdy obwiniają innych, sami żyjąc w zranieniu, mają skłonność do pozbawionego miłosierdzia wytykania drzazgi w oku bliźniego, podczas gdy we własnym oku nie dostrzegają belki. Stopniowo stają się egocentrycznymi duchowymi inwalidami z syndromem ofiary.


Przedstawione przez Annę i Agnieszkę Rutkowskie podczas konferencji prawdy biblijne stanowią solidną podstawę do udzielania pomocy osobom zranionym. Poszczególne wykłady ujawniły duchowy kontekst zjawiska, pomogły zrozumieć jego genezę, objawy, a co najważniejsze — wskazały na metody leczenia zranień.

Nauczanie miało charakter zrównoważony i, co szczególnie ważne, było oparte na osobistym doświadczeniu oraz miało wymiar praktyczny. Ostatnia sobotnia sesja była poświęcona modlitwie o uleczenie zranionych serc. Bardzo wiele osób zostało ubłogosławionych. Siostry Rutkowskie z wielką delikatnością i cechującą je wrażliwością, w bardzo komunikatywny sposób potrafiły wskazać na Jezusa jako naszego dobrego Pasterza, który leczy zranione serca.

 

Zbór Charisma w Krotoszynie od wielu lat skutecznie korzysta z materiałów „Odnawiania Fundamentów”, których integralną częścią jest zagadnienie uzdrowienia ze zranień. Wspólnie z posługą łamania przekleństw pokoleniowych i zmianą nie-Bożych przekonań stanowią w wielu przypadkach wstęp do skutecznej modlitwy uwalniania od demonów.

Polecam posługę sióstr Rutkowskich, szczególnie w czasie, gdy w ewangelicznych kościołach wielu chrześcijan pomimo oddania swojego życia Jezusowi nadal desperacko poszukuje uzdrowienia ze zranień i uwolnienia od presji demonicznych.


Życzę Bożego błogosławieństwa w imieniu Jezusa Chrystusa.

Pastor
Janusz Lindner
Centrum Chrześcijańskie Charisma* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

W dniach 2-5 maja br. odbył się kolejny moduł seminarium „Wolni w Chrystusie”. Tym razem miał on charakter konferencji, podczas której w ciągu dnia wykłady prowadziły Anna i Agnieszka Rutkowskie ze służby Odnawiania Fundamentów.

Ich wiedza i doświadczenie wywarły na mnie głębokie wrażenie, co potwierdzone zostało przez przeżycia, jakie towarzyszyły wszystkim uczestnikom seminarium. Tematy, którymi dzieliły się nasze siostry w Panu, dotykały całego człowieka w jego przeszłości i teraźniejszości. Pozwoliły na sięgnięcie do korzeni problemów, z jakimi boryka się człowiek, jednocześnie dając rozwiązanie. Dodatkowym atutem był praktyczny wymiar tej służby.

Tak więc nie tylko teoria, ale i praktyka, która pozwalała uczestnikom na zastosowanie zdobytej wiedzy i odniesienie zwycięstwa nad pewnymi sferami ich życia.

Służba Odnawiania Fundamentów wchodzi głęboko w duchowe i nie tylko, doświadczenia człowieka, posługując się biblijnym nauczaniem na ten temat. Głęboka świadomość walki duchowej i jednocześnie zdobytej dzięki ofierze Jezusa tożsamości Dziecka Bożego, a więc i Dziedzica wszystkich Bożych Obietnic, dawały słuchaczom również praktyczne narzędzia do odnoszenia kolejnych zwycięstw w codzienności, a zwłaszcza jeśli chodzi o walkę duchową.

Problem wielu ludzi tkwi w ich przeszłości, w budowaniu niewłaściwego obrazu, zarówno przez innych, jak i samych siebie. Odwrotnie niż Bóg myśli. To jest często nierozpoznawalne, również w odniesieniu do pracy duszpasterskiej, przez nas samych. Dzięki tym wykładom zostaliśmy ubogaceni niesamowitą wiedzą na te tematy i zachęceni do pogłębiania jej. Jednocześnie wielu uczestników z tego seminarium doświadczyło uzdrowienia i przemiany w sferze ducha. Niech dowodem będzie załączone  świadectwo Pauli (kliknij aby przeczytać).Pastor Jacek Heidenreich

Misja "Wolni w Chrystusie"
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


"Wszystkiego próbujcie, co dobre tego się trzymajcie" 1 Tes. 5:21.

           Kiedy mam zaprosić kogoś do zboru z usługą, to bardzo interesuje mnie opinia innych pastorów, gdzie dana osoba wcześniej już usługiwała. Dlatego piszę tę informację świeżo po warsztatach, mając nadzieję, że będzie ona pomocna innym. Opinia jest w pełni pozytywna, bardzo polecam tą służbę, a poniżej są szczegóły.

Za wiedzą prezbitera okręgowego odbyły się u nas w zborze:
- seminarium nauczające "Droga do wolności"
- warsztaty przygotowujące do posługi 'Jednoproblemowej'

           Jeśli chodzi o szczegóły nauczania, to jest to bardzo klarownie opisane w książce autorstwa Chestera i Betsy Kylstra pt. "Zintegrowane podejście do biblijnej służby uzdrawiania", jest to jednocześnie podręcznik zajęć.

           W czasie seminarium nauczającego był czas na rozwianie wątpliwości i zadawanie pytań i to jest wielka przewaga seminarium nad książką. Była również pokazywana przykładowa posługa dla ochotnika, który się na to zgodził.

           Warsztaty, gdzie w grupkach ćwiczyliśmy posługę "jednoproblemową"  odebrałem znacząco lepiej z powodu bezpośredniej możliwości doświadczenia tego, co poprzednio było teorią.

           Sam też przy okazji przyjazdu obu sióstr poprosiłem o posługę kompleksową dla siebie (ok 15h) i widzę pozytywne rezultaty w swoim życiu. Świadomy, że po owocach mamy rozpoznawać usługujących, polecam posługę "Odnawianie Fundamentów" prowadzoną przez Anię i Agnieszkę Rutkowskie każdemu nowonarodzonemu wierzącemu.

           Nie znalazłem w nauczaniu lub praktyce nic, co byłoby niebiblijne czy zasmucające Ducha Świętego. Ania i Agnieszka są w swojej postawie bardzo pokorne i zwracały się do nas z nadzwyczajną łagodnością. Najprawdopodobniej są obecnie w Polsce najbardziej doświadczonymi i kompetentnymi osobami w dziedzinie zintegrowanej (czteroobszarowej) służby uzdrawiania. Zdecydowanie cały wysiłek organizacyjny i poniesienie kosztów były warte dla błogosławieństwa, jakiego doświadczyliśmy i jeszcze spodziewamy się następnych dobrych efektów, kiedy przeszkoleni zborownicy będą pomagać innym.

Na koniec trzy myśli na świeżo po warsztatach:
"Zranieni ludzie ranią innych ludzi, a Boże uzdrowienie jest realne i dostępne".
"Bóg nie wysyła do walki rannych żołnierzy, tylko najpierw ich leczy".
"Oczyszczanie i poświęcanie świątyni za Hiskiasza trwało 16 dni, ile może trwać oczyszczanie świątyni Ducha Świętego?"

Michał Hałas
pastor
Zbór Zielonoświątkowy "Eklezja" w Gdyni


     

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Jeżeli pragniesz podzielić się z innymi swoim świadectwem napisz do nas.

 

Make a free website with Yola