Kochani.

W naszej posłudze zauważyłyśmy, że oprócz duchowych przyczyn problemów, często pozostaje jeszcze do rozwiązania problem braku zrozumienia obdarowania, jakie każdy z nas otrzymał od Boga Ojca oraz komunikacji. Dlatego też w naszych sercach powstało pragnienie, aby móc korzystać z takiego narzędzia, które - oparte na Bożych zasadach - pomoże ludziom w odkrywaniu tego, w jaki sposób zostali stworzeni przez Pana i czym zostali obdarowani, co przekłada się na sposób przyjmowaniu i okazywaniu miłości osobom wokół nich, szczególnie najbliższym.

Bóg widział tę potrzebę i przyszedł nam z pomocą :). Połączył nas z ludźmi, którym dał szczególne objawienie w dziedzinie komunikacji międzyludzkiej.

Zapraszamy Was do przeczytania poniższych informacji oraz do odwiedzenia stronki 7 Języków Życia.

To program komunikacyjny, który w przeciwieństwie do reszty dostępnych dziś programów bazujących na filozofii humanistycznej, ma swoje podstawy w Biblii. Dla nas samych okazał się ogromnym błogosławieństwem i krokiem na drodze do uleczeniu, a dzisiaj korzystamy z niego posługując innym.


Łączymy ten program z posługą indywidualną dla osób, które przyjeżdżają na Posługę Kompleksową Odnawiania Fundamentów, stanowi to wspaniałe uzupełnienie procesu uleczenia i uwolnienia.

Agnieszka i Ania :)
Służba Odnawiania Fundamentów Polska
Chrześcijańskie podstawy Języków Życia


Komunikowanie się to bardzo ważna i podstawowa czynność w naszym życiu. Nie musisz być w związku małżeńskim, by wiedzieć, że zamieszanie w tej dziedzinie prowadzi do prawdziwej klęski.
To dotyczy każdej relacji: w rodzinie, w pracy, w kościele, czy gdziekolwiek indziej.

Z pomocą może przyjść 7 Języków Życia™.7 Języków Życia
to program oparty na przesłaniu zawartym w 12. rozdziale Listu św. Pawła do Rzymian:

A mamy różne dary według udzielonej nam łaski; jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary; jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu; jeśli kto naucza, to w nauczaniu; jeśli kto zachęca, to w zachęcaniu; jeśli kto obdarowuje, to w szczerości; kto jest przełożony, niech okaże gorliwość; kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością.
Rz. 12: 6-8 BW


Program ten jest kierowany do wszystkich ludzi, którzy pragną się dowiedzieć, w jaki sposób najlepiej i najskuteczniej komunikować miłość, oraz całą resztę niezbędnych informacji, ważnym osobom w ich życiu. To także program dla tych z nas, którzy chcemy zrozumieć, dlaczego w sytuacjach, gdy mówimy coś drugiej osobie - nawet z najczystszymi intencjami i motywami, bywamy niezrozumiani, w wyniku czego tworzy się konflikt.

Pan przyniósł objawienie 7 Języków Życia  Fredowi i Annie Kendall na drodze uleczenia ich małżeństwa. Wspaniałe świadectwa odbudowanych  relacji małżeńskich i rodzinnych znajdziesz w napisanej przez nich książce, którą możesz nabyć pod poniższym linkiem:
"Porozmawiajmy o miłości... Efektywna komunikacja w 7 Językach Życia™"

Właśnie ze względu na chrześcijańskie wartości oraz biblijne spojrzenie na zagadnienia dotyczące źródeł motywacji podejmowanych przez nas działań, różnorodności ludzkich charakterów, osobowości, reakcji na stres, sposobów patrzenia na życie i niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania potrzeb, 7 Języków Życia ma moc zmieniania jakości życia!


Założeniem programu Języki Życia jest to, iż istnieje siedem behawioralnych "Języków Życia", w których porozumiewa się cała ludzkość – bez względu na wiek, płeć, narodowość, rasę, status społeczny czy wyznanie. Każdy z nas ma w swojej naturze wszystkie siedem Języków Życia, lecz niektórymi mówimy bardzo sprawnie (zwykle jest to nasz pierwszy w kolejności wg biegłości Język Życia), a mówienia innymi (szczególnie naszymi ostatnimi co do kolejności wg biegłości)  trzeba się uczyć.

Wiele, zaiste, jest rozmaitych dźwięków na świecie i nie ma niczego bez dźwięku; gdybym tedy nie znał znaczenia dźwięków, byłbym dla tego, kto mówi, cudzoziemcem, a ten, co mówi, byłby dla mnie cudzoziemcem.

1 Kor. 14:10-11 B


* * *
Bóg każdemu z nas dał niepowtarzalny Profil "Języków Życia"!


Od tego, do której kategorii zalicza się Twój dominujący Język Życia™, oraz Języki po nim następujące, zależy Twoja reakcja na rożne życiowe sytuacje, na stres, na otaczających Cię ludzi, etc.


Swoje Języki Życia odkryjesz dzięki Osobistemu Profilowi, który określi:

* Twój niepowtarzalny styl komunikowania się z ludźmi wokoło.
* Wyjątkowy sposób, w jaki podchodzisz do życia, innych ludzi oraz w jaki sposób komunikujesz  im swoje wartości.
Każdy Język Życia posiada:


* Niepowtarzalny „filtr“, przez który przepuszcza przychodzące komunikaty.
* Główne pragnienie,
którym się kieruje w życiu.
* Cechy charakterystyczne.
* Niezbędne potrzeby,  które są zaspokajane w relacjach z innymi ludźmi.
* Sygnały ostrzegawcze – poziomy dystresu.
* Odniesienie do jednego z Biblijnych darów łaski, tzw. darów motywacyjnych (Rz 12).


* * *

Program 7 Języków Życia i Osobisty Profil są o wiele bardziej wszechstronne, złożone i oferują więcej niż jedynie studium Darów Motywacyjnych. Dzisiejsze nauczania na temat Darów Motywacyjnych, oparte na Liście do Rzymian (r.12) zakładają, że każda osoba posiada JEDEN dar motywacyjny, który definiuje jej pasję, potrzeby i motywacje.

Prawdą jest jednak to, iż każdy człowiek ma w swojej naturze wszystkie 7 Języków Życia™, lecz w różnej kombinacji oraz o różnym stopniu biegłości i natężenia.
Właśnie te zależności, między innymi, bada Osobisty Profil.

Naczelna zasada programu 7 Języków Życia™ brzmi: żaden  z "Języków Życia" nie jest lepszy ani gorszy od pozostałych sześciu.


Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich.
Rz. 12:4-5Zamysłem programu Języki Życia™ jest znalezienie z ludźmi wspólnego języka poprzez wielojęzyczność — uzyskanie  biegłości w mówieniu nie tylko swoim głównym „Językiem Życia“, lecz także pozostałymi  sześcioma. Dzięki temu będziemy mogli porozumiewać się nawet z tymi wokół nas, którzy mówią w innych Językach Życia niż nasze dominujące, a zatem są powołani do wypełniania odmiennej niż nasza funkcji w Ciele Chrystusa.

Stworzony na fundamencie Bożej prawdy program 7 Języków Życia™ – w przeciwieństwie do dostępnych obecnie na rynku testów, które przekonują, że: „taki już jesteś“ – nie szufladkuje ludzi, lecz zachęca i uczy, jak biegle komunikować się we wszystkich 7 Językach Życia.

Biblia bardzo wyraźnie pokazuje nam, że Jezus podczas swojej służby na ziemi mówił (i działał) we wszystkich siedmiu "Językach Życia". Skoro Jezusowi się to udawało, a my mamy Go naśladować, to dzięki Jego łasce jest to też możliwe i w naszym życiu!

Zgłębiając charakterystykę każdego z 7 Języków Życia, zauważysz także, że w Biblii znajduje się mnóstwo przykładów postaci, które się nimi posługiwały. Dzieje się tak dlatego, że to nie człowiek stworzył i dał nam "Języki Życia" – a sam Bóg Ojciec. Pisze o tym Apostoł Paweł w 12. rozdziale listu do Rzymian:


A mamy różne dary według udzielonej nam łaski (…) Rz. 12: 6a BWZapraszamy do odwiedzenia stronki oficjalnego przedstawicielstwa Języków Życia™ w Polsce:

www.7jezykowzycia.com 
 

Make a free website with Yola