Założyciele


Początki były skromne. Uzdrowienie wewnętrzne, potem służba — rozkwitająca, rozrastająca się do rozmiarów według Bożego zamysłu. Wiemy, że to Boży styl działania, ponieważ ewangelista Łukasz (2, 52) mówi o tym w odniesieniu do Jezusa. To dobry początek. 

Chester i Betsy Kylstra uczyli się, wzrastali, a wszystko, co Bóg im pokazywał, starali się stosować w swoim życiu i w swojej służbie. Ich droga prowadziła od złamania przez uzdrowienie do odnowienia dzięki miłości Ojca. Kiedy nadszedł właściwy czas, Bóg zaczął ich używać do dzielenia się z innymi tym, czego doświadczyli i czego się nauczyli.

Chester i Betsy to obdarowani i namaszczeni mówcy i nauczyciele. Wcześniej oboje rozwijali swoje kariery: Chester w dziedzinie inżynierii lotniczej, Betsy w dziedzinie zdrowia psychicznego, obok pracy naukowej jednocześnie prowadząc zajęcia dydaktyczne w amerykańskich koledżach  i na uniwersytetach.
Bóg wykorzystał te doświadczenia do ich osobistego wzrostu, a także do budowania służby Odnawiania Fundamentów. W miarę jak Bóg wskazywał im schematy i zasady otrzymywania osobistego uzdrowienia i wolności, w naturalny sposób dzielili się tym z przyjaciółmi i z ciałem Chrystusa.

W roku 1990 Chester i Betsy rozpoczęli służbę w pełnym wymiarze i od tamtej pory zarówno ich życie, jak i wizja mają ten sam kierunek. Sami, odczuwając Bożą przychylność, oddali swoje serca jednemu celowi: przynoszeniu uzdrowienia Bożym dzieciom. Jako zespół, nie tylko prowadzą indywidualną posługę, ale wspomagają kościół na całym świecie, prowadząc seminaria i konferencje, podczas których dzielą się swoim sercem, namaszczeniem i uczą stosowania zasad Odnawiania Fundamentów.

Chester posiada tytuł inżyniera oraz doktora w dziedzinie inżynierii nuklearnej, Betsy jest magistrem edukacji. Oboje ukończyli również Liberty Bible College w Pensacoli na Florydzie, uzyskując tytuły doktorów teologii. Są ordynowani przez Christian International, Santa Rosa Beach, Florida.Powrót

 
 

Make a free website with Yola