Przebaczenie

Przebacz! To słowo może nas przerazić. Jak to? Mam to zrobić po tym wszystkim, co mnie spotkało? Być może doświadczyłeś niewypowiedzianej krzywdy; a może sam zadałeś komuś ból?  Te wydarzenia mogą nawet w jakiś sposób usprawiedliwiać trwającą urazę — przeciwko innej osobie lub sobie. Poczucie sprawiedliwości woła z głębi bólu, ale miłosierdzie woła
o pomoc do Boga. A Bóg? — On wymaga przebaczenia.

Przebaczenie to fundament na drodze do uzdrowienia. Biblijne przebaczenie przepływa w trzech kierunkach: przebaczenia ludziom, przyjmowania przebaczenia od Niebiańskiego Ojca i przebaczenia sobie. Jak długo brak przebaczenia, tak długo Boża ręka ochrony, miłosierdzia i odnowy jest zatrzymana lub,
co najgorsze, cofnięta.

Decyzja o przebaczeniu musi zostać podjęta, ale ona nie wystarcza; przebaczenie musi wypływać z serca, a do tego potrzebujemy Bożej łaski. Nie zawsze jesteśmy w stanie przebaczyć z serca, ale możemy zacząć od decyzji. W ten sposób rozpoczynamy wędrówkę
ku uzdrowieniu, która — jeśli w niej wytrwamy — może nas doprowadzić do przebaczenia
z głębi serca.

 

Fragmenty Pisma Świętego: List do Kolosan 3, 13; Ew.  Mateusza18,35. Powrót

 

Make a free website with Yola