Bóg uwalnia swoich ludzi   


Bóg jest wolny. To jego odwieczna cecha, a także Jego pragnienie dla każdego z nas. Nasz Ojciec Niebieski nienawidzi grzechu, który prowadzi do więzów i ogranicza naszą relację z Nim.

Zło jest rzeczywiste. Po prostu włącz wiadomości lub pomyśl nad historią ludzkości, a nie uciekniesz od horroru chorób i wszelkiego rodzaju przemocy. Zło jest także realne w naszym osobistym życiu.

Diabeł istnieje i pragnie zniszczyć twoje życie. Chce cię okraść z radości. Gdyby mógł, zabiłby ciebie
i tych, których kochasz. Nie wszystko w naszym życiu jest bezpośrednim wynikiem demonicznych wyczynów, z pewnością sami dostatecznie grzeszymy, by powodować w nim zniszczenie. Są jednak ataki, więzy i uciski — czy to w formie delikatnych podszeptów, czy wściekłej furii — które mogą nas powstrzymywać przed chodzeniem w wolności i przed wkroczeniem do naszego przeznaczenia.  Jak Bóg wyprowadził swój lud z Egiptu i zaprowadził go do Ziemi Obiecanej, tak pragnie uwolnić ciebie od demonicznej presji i poprowadzić ku Twojemu przeznaczeniu.

Kogo Syn uwolni, ten jest naprawdę wolny!


Fragmenty Pisma Świętego: List do Galacjan 5, 1; 1 List Piotra 5, 8; Ew. Jana 8, 36.
 

Make a free website with Yola