Bóg uzdrawia z ran zadanych przez życie


Bóg jest naszym Lekarzem. Uzdrawianie nas duchowo, emocjonalnie i fizycznie sprawia mu wielką przyjemność. Właściwie jedno z Jego imion brzmi Jehowa Rafa — Bóg, który uzdrawia.

Ból zranień, których doświadczyliśmy w przeszłości, może rządzić naszym życiem. Tli się w nas głęboko, tłumi nas, dławi, powoduje wycofanie, a czasem całkowicie nas zamyka. Zrozumienie biblijnych zasad przynosi pocieszenie i nadzieję, ale niekoniecznie uzdrowienie. Przebaczenie uwalnia nas od goryczy negatywnych więzi z innymi, ale niekoniecznie uzdrawia zranienia. Usunięcie demonicznej presji wnosi wspaniałą wolność, ale nie uzdrawia zranień.

Tylko Bóg uzdrawia zranienia! On jest gotowy i czeka, aby móc cię dotknąć na najgłębszym poziomie twojego bólu — jeśli tylko Mu na to pozwolisz. W jakimś sensie jest to boska wymiana, podczas której oferujemy Mu nasze zranienia, a On oferuje nam swoje uzdrowienie. Większość z nas nie wie, w jaki sposób przyjąć wspaniały dar, który nam oferuje Jezus.

W posłudze Odnawiania Fundamentów poprowadzimy Cię do Ojca, którego delikatny dotyk przyniesie trwałe uzdrowienie twoich zranień duszy i ducha.

Fragmenty Pisma Świętego: Ks. Wyjścia 15, 26; Ks. Izajasza 61, 1.


 

Make a free website with Yola