Bóg ma pokoleniową perspektywę  


Nas Bóg jest Wiecznym Bogiem. My skupiamy się na „tu i teraz”, natomiast Bóg patrzy na nas
w perspektywie pokoleniowej. Jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, jak zawsze mówi o sobie.

Od wieków Bóg honoruje rodzinę i dziedzictwo. Jeśli kochamy i respektujemy Boga, On nie tylko nas błogosławi, ale przenosi dziedzictwo błogosławieństwa na nasze dzieci i wnuki aż do tysięcznego pokolenia. Nazywamy je pokoleniowymi błogosławieństwami.

Jeśli nie czcimy Boga, jeśli jesteśmy nieposłuszni, życie nasze i naszych bliskich ogromnie na tym cierpi. Wraz z upływem czasu, niepostrzeżenie nasz charakter i nasza prawość zostają spaczone. Grzech i niegodziwość mogą ściągnąć przekleństwa na nas i na nasze potomstwo aż do czwartego pokolenia. Nazywamy je grzechami pokoleniowymi.

Z grzechami i przekleństwami pokoleniowymi możemy się skutecznie rozprawić, jeśli zrozumiemy Boży sposób działania i spełnimy Jego wymagania. Możemy świadomie zdobywać Boże błogosławieństwa nie tylko dla siebie, ale także dla naszych dzieci i wnuków.


Fragmenty Pisma Świętego: Ks. Wyjścia 3,15; Ks. Wyjścia 20,5b-6; Ks. Wyjścia 20, 12. 

Make a free website with Yola