MODUŁ 2


Moduł 2. obejmuje ok. 90 godzin szkolenia i przygotowuje do prowadzenia  Posługi Kompleksowej (w obszarze 3-5 problemów w czasie 15 godzin).  Ten rodzaj szkolenia jest kierowany do osób powołanych do posługiwania na głębszych poziomach. Również jest prowadzone
pod nadzorem kościoła lokalnego.


Warunki wstępne:

 1. Ukończenie Modułu 1.
  Osoby, które pragną szkolić się w posłudze Kompleksowej, muszą wpierw być uwolnione do prowadzenia posługi Jednoproblemowej. Aby zobaczyć etapy treningu w posłudze Jednoproblemowej kliknij tutaj.

 2. Przyjęcie posługi Kompleksowej.
  Każda osoba, która pragnie prowadzić Posługę Kompleksową dla innych, musi najpierw sama przyjąć 15 godzinną posługę od wykwalifikowanego zespołu OF.


Etapy treningu:

 1. Obserwacja: Podczas tego etapu szkolenia trenowany zespół  obserwuje, jak  doświadczony zespół OF prowadzi "na żywo" posługę Kompleksową dla dwóch osób. To pomoże zespołowi trenowanemu zrozumieć, w jaki sposób poszczególne części zintegrowanej posługi łączą się
  i
  współgrają ze sobą. Ten etap trwa około 45 godzin, łącznie z przygotowaniem i feedbackiem.

 2. Posługiwanie w obecności Trenera: Podczas tego etapu trenowany zespół sam prowadzi posługę Kompleksową dla dwóch osób pod nadzorem Trenera OF. Ten etap trwa około 50 godzin, łącznie z przygotowaniem i feedbackiem.


 

 

Make a free website with Yola