W co wierzymy

Wierzymy, że cała Biblia, czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, jest Słowem Bożym, nieomylnym, objawionym i natchnionym przez Boga we wszystkich częściach. Stanowi ono najwyższy, absolutny i ostateczny autorytet w sprawach wiary i postępowania człowieka.

Wierzymy w Jedynego osobowego Boga, Stworzyciela świata duchowego i fizycznego; Boga wiecznego, bez początku i bez końca, istniejącego w trzech osobach — Ojca, Syna i Ducha Świętego

Wierzymy w boskość Jezusa, w jego poczęcie z Ducha Świętego, w Jego fizyczne narodziny z Marii dziewicy i Jego bezgrzeszne życie na ziemi.

Wierzymy, że człowiek został stworzony przez Boga na Jego podobieństwo, ale uległ kuszeniu diabła i w następstwie tego zbuntował się przeciwko Bogu. Jest więc grzesznikiem.

Wierzymy w zastępczą śmierć Chrystusa na krzyżu za nasze grzechy, w Jego pogrzeb i zmartwychwstanie w uwielbionym ciele, w jego wniebowstąpienie, gdzie usiadł po prawicy Boga Ojca.

Wierzymy, że człowiek może być usprawiedliwiony tylko dzięki łasce przez osobistą wiarę w Jezusa Chrystusa.

Wierzymy, że Duch Święty przyszedł od Ojca i Syna, aby przekonać świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie, że odnawia, uświęca, napełnia mocą i wyposaża do służby wszystkich, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa.

Wierzymy, że przez chrzest w wodzie utożsamiamy się ze śmiercią i pogrzebaniem Chrystusa i powstajemy do nowego życia.

Wierzymy, że chrzest w Duchu Świętym jest dostępny dla każdego chrześcijanina. Jest przyjęciem daru Ducha Świętego, różnym od nowego narodzenia.

Wierzymy w jeden święty Kościół, żywe Ciało Jezusa Chrystusa, którego On jest głową, w którym działa Duch Święty przez dary i owoce wszystkich namaszczonych wierzących.

Wierzymy w powtórne, dosłowne przyjście Jezusa Chrystusa.

 

 

 

 

Make a free website with Yola