Krzyż


W centrum chrześcijańskiego życia jest krzyż Jezusa Chrystusa.

W centrum naszej wiary jest krzyż Chrystusa.

W centrum każdej skutecznej chrześcijańskiej służby jest krzyż Chrystusa.

Krzyż zawiera w sobie największe Boże zaopatrzenie dla nas. W nim możemy być pojednani
z Jezusem i z Abba Ojcem. Krzyż jest przesłaniem nieprawdopodobnej miłości i wskazuje drogę do życiowej zamiany, w której możemy oddać Jezusowi wszystko, co mamy i kim jesteśmy, a przyjąć od Niego Jego samego i to wszystko, co uczynił dla nas. W krzyżu odnajdujemy drzwi do obfitego, pełnego radości życia na ziemi, jak i wspaniałe poznanie życia wiecznego.

Krzyż jest pełen mocy. Jest podstawą wszystkiego, co robimy w kwestii Odnawiania Fundamentów. Kiedy przychodzimy pod krzyż i składamy tam swój grzech, otrzymujemy przebaczenie i doświadczamy uwolnienia od winy i wstydu. Dzięki krzyżowi przekleństwa zostają zdjęte, a fałszywe przekonania, które wkradły się do naszego umysłu i okradają nasze życie, zostają obnażone  i poddane ocenie przez prawdę krzyża. Miłość, która jaśnieje z krzyża, zapewnia nas, że Jezusowi zależy na uzdrowieniu naszych złamanych serc i naprawie naszego życia. Ponieważ krzyż jest miejscem triumfu nad szatanem, Jezus daje nam autorytet nad siłami wroga i zwycięstwo nad śmiercią.

Podejdź do krzyża, a poczujesz bicie Bożego serca.


Fragmenty Pisma Świętego: 1 List do Koryntian 1, 18. Powrót

 

Make a free website with Yola