Moduł 1

Moduł 1. obejmuje ok. 70 godz. szkolenia (seminarium + warsztaty) i przygotowuje do prowadzenia  Posługi Jednoproblemowej. Ten rodzaj posługi - w obszarze jednego problemu w czasie 3 godz. - jest szczególnie przydatny w kościele lokalnym, w grupach domowych, oraz w kościele domowym.

 Warunki wstępne dla osób, które planują posługiwanie w swoim kościele/ społeczności po ukończeniu Modułu 1:

            Należy ustalić kilka spraw, zanim osoba rozpocznie trening jako posługująca OF:

 1. Zobowiązanie:
  Oczekujemy, że  osoba podejmie osobiste zobowiązanie poddania się nadzorowi swojego kościoła (lub właściwemu duchowemu nadzorowi) oraz strategii przyjętej przez kościół/ społeczność.

 2. Rekomendacja:
  Osoba winna otrzymać rekomendację od swojego pastora/ lidera potwierdzającą jego zaangażowanie, powołanie, dojrzałość i charakter.

 3. Opieka:
  Po ukończeniu szkolenia pastor (lub właściwy nadzór) winien zapewnić zespołowi posługującemu OF właściwe duchowe i modlitewne  wsparcie oraz miejsce do prowadzenia posługi.Etapy szkolenia Moduł 1:

Etap 1. Seminarium.

Aby zrozumieć podstawowe zasady i koncepcję Odnawiania Fundamentów wymagane jest wstępne przygotowanie, które można zdobyć poprzez uczestniczenie w  seminarium OF  “Droga do wolności”.
Seminarium jest otwarte dla wszystkich chętnych i składa się z:

 • Nauczania.
 • Posługi grupowej


Uwaga! Jeżeli nie masz możliwości uczestnictwa w seminarium osobiście,
to
ten etap szkolenia (Mod.1A) możesz zrobić we własnym domu,
gdyż jest dostępny na płytkach i składa się z:

 1. Seminarium: ZINTEGROWANE PODEJŚCIE DO BIBLIJNEJ SŁUŻBY UZDRAWIANIA - nauczanie
 2. Seminarium "Droga do wolności" - nauczanie i posługa grupowa
 3. Książka "Zintegrowane podejście do biblijnej służļy uzdrawiania" Chester i Betsy Kylstra
    +   +      

Zestaw  Moduł 1A - KLIKNIJ ABY ZAKUPIĆEtap 2. Warsztaty.

Zajęcia warsztatowe Jednoproblemowej posługi Odnawiania Fundamentów muszą być poprzedzone
uczestnictwem w seminarium "Droga do wolności" oraz
przeczytaniem książki Chestera i Betsy Kylstrów "Zintegrowane podejście do biblijnej służby uzdrawiania".

Podczas warsztatów uczestnicy  w przyjaznej atmosferze praktykują Jednoproblemową (ok. 3 h) formę posługi.

Warsztaty składają się z:
 • Nauczania.
 • Prezentacji posługi. (Zespół trenerski prowadzi posługę „na żywo”).
 • Ćwiczeń — każdy z uczestników samodzielnie prowadzi posługę Jednoproblemową pod nadzorem Trenera.
 • Feedbacku

 • Kwalifikacji - Uczestnik samodzielnie prowadzi Jednoproblemową posługę  (w całości) pod nadzorem Trenera i otrzymuje osobisty feedback.


Powrót

 

Make a free website with Yola