Bóg jest Bogiem  prawdy   


Bóg nie może kłamać; Jego święta i pełna miłości perspektywa jest zawsze prawdą. Jezus żył prawdą, nie tylko dając nam przykład do naśladowania, ale po to, żebyśmy mogli poznać prawdę głęboko
w naszym ja. Podstawowy klucz do naszej pełni i wolności to przyjęcie Bożej prawdy i zastosowane jej w przekonaniach, które kierują naszym życiem.

Od chwili naszego przyjścia na świat różne fragmenty informacji i wrażeń stale się łączą, tworząc nasz system przekonań. Przekonania te pochodzą z interpretacji naszych przeżyć. Świadomie lub nieświadomie kształtujemy własne opinie i wnioski, często niewłaściwe, ponieważ wynikają
z naszych doświadczeń i zranień. Nieważne jak stanowczo trwamy przy nich i jak nieugięcie ich bronimy, są po prostu błędne. W miarę upływu czasu te przekonania
rozwijają się i utrwalają. 
W gruncie rzeczy wpływają na całe nasze
życie. To za sprawą niebożych przekonań podejmujemy większość decyzji, mamy określone nastawienie do Boga, do innych ludzi, do siebie i do świata.

Jednak ponad faktami góruje Boża prawda. Przyjęcie jej, oraz przyjęcie Bożego sposobu patrzenia na rzeczy i sprawy, stanowi zmianę oprogramowania naszego umysłu. Zaczynamy rozumieć naszą tożsamość ukochanego Bożego dziecka i przyjmować Jego uzdrowienie i wolność. Nasz Bóg jest prawdą.

Fragmenty Pisma Świętego: Ew. Jana 8, 32;  Ks. Izajasza 55, 8.


 


 

Make a free website with Yola