MODUŁ 3


Moduł 3. ma na celu wyposażenie osób, które ukończyły Moduły 1. i 2. i pragną odpowiedzieć na Boże powołanie wobec ich życia, aby nieść uzdrowienie i uwolnienie dla całego Ciała Chrystusa.
Składają się na niego wykłady, indywidualne studia - pogłębiające zagadnienia uzdrowienia i uwolnienia - ćwiczenia, mentoring oraz prowadzenie  posługi Kompleksowej dla 12 osób w obecności doświadczonego Trenera OF.Warunki wstępne

Ukończenie Modułu 2 - Osoby, które pragną się dalej szkolić, aby posługiwać w Sieci Domów Uzdrowienia, muszą najpierw zostać uwolnione do prowadzenia posługi Kompleksowej pod nadzorem lokalnego kościoła. Aby zobaczyć etapy treningu w posłudze Kompleksowej kliknij tutajEtapy treningu  Moduł 3:

  1. Zdobywanie doświadczenia: Podczas tego etapu szkolenia trenowany zespół prowadzi Kompleksową posługę dla dwunastu osób lub dla sześciu małżeństw. Moduł 3. obejmuje dodatkowe nauczania, materiały i narzędzia do posługi. Podczas Modułu 3. zespół zdobywa doświadczenie, a Trenerzy dzielą się nie tylko swoim doświadczeniem i wiedzą, ale także swoim namaszczeniem. Wszystko to odbywa się w obrębie kościoła lokalnego.  

  2. Kwalifikacja: Podczas tygodnia kwalifikacyjnego zespół trenowany prowadzi Kompleksową posługę dla dwóch osób (lub pary małżeńskiej) i jest  oceniany przez wykwalifikowany zespół trenerski.
 

 

Make a free website with Yola