Serdecznie zapraszamy!

Konferencja Uzdrowienia
prowadzona przez Polski zespół Odnawiania Fundamentów

6-7 grudnia, 2014
 Zespołu Szkół "Lotnik" w Zielonej Górze
ul. Szosa Kisielińska 18

organizowana przez

Kościół Boży w Chrystusie "Bez Ścian"Plan sesji:


Sobota:

1. sesja   10.00-11.50   "Zmiany w życiu chrześcijanina"

               przerwa na kawę

2. sesja   12.10- 14.00  "Jak powstają warownie w naszym życiu i myśleniu"

               PRZERWA OBIADOWA 14.00-16.00

3. sesja     16.00-17.30  "Wstyd, strach, kontrola i mechanizmy obronne"

                przerwa na kawę

4. sesja      17.50-19.20  "Przebaczenie" 

                przerwa na kawę

5. sesja      19.30-21.00  "Sprawy serca i korzeń goryczy"
 

 
Niedziela:

Nabożeństwo na godz.10.00 (w tym samym miejscu)   

6. sesja    "Nieświadome narzędzia w rękach wroga?"


Podczas niektórych sesji będzie prowadzona  usługa modlitewna.
Będzie także możliwość zakupienia materiałów szkoleniowych dla osób zainteresowanych
rozwojem w obszarze uwolnienia i uzdrowienia wewnętrznego.

Rejestracja i informacje od organizatora: 


Kościół Boży w Chrystusie "Bez Ścian", Zielona Góra
www.bezscian.pl

Email: bezscian@wp.pl

Opłata na pokrycie kosztów organizacyjnych seminarium:

10 zł od całej rodziny z dziećmi
10zł od małżeństwa
10zł od osoby indywidualnej.

Planujemy kolektę dla usługujących.

Prosimy o wpłaty na konto kościoła:

Bank Millenium
28 1160 2202 0000 0002 4190 8891  z dopiskiem "Seminarium uzdrowienia" + imię i nazwisko oraz opcja: rodzina lub małżeństwo, lub os. indywidualna


Będzie też możliwość uiszczenia opłaty na miejscu.

 

Make a free website with Yola