Posługa indywidualna


Odnawianie Fundamentów to posługa w czterech podstawowych dziedzinach,
w których przejawia się każdy problem, z którym się zmagasz. Moglibyśmy też powiedzieć, że dziedziny posługi to jednocześnie Twoje problemy.
Jak się przekonasz, w czasie posługi zajmujemy się nimi jednocześnie,
a to dlatego, że jeśli chcemy w pełni przyjąć uzdrowienie i wolność, które Bóg ma dla nas,
w każdej z nich trzeba „zamknąć drzwi”.


__________________________________________                     A więc, gdzie tkwią przyczyny problemów?


W grzechach ojców i wynikających z nich przekleństwach.

Gdy ktoś grzeszy, powoduje automatyczne działanie przekleństw skierowanych przeciw sobie i swemu potomstwu - czy to już żyjącemu, czy jeszcze nienarodzonemu. Przekleństwa stanowią karę/osąd za grzech. Grzechy przekazywane z pokolenia na pokolenie charakteryzują się szczególną uporczywością. Bóg objawił sposób pokuty w 3 Moj (26, 40). Jej przykłady możemy znaleźć też w Księdze Daniela (9), Księdze Ezdrasza (9) oraz w Księdze Nehemiasza (2 i 9). Jezus, przelewając swoją krew na krzyżu, zdjął moc przekleństw, jednak każdy z nas, także i ty, musi to skończone dzieło Chrystusa zastosować do każdej grzesznej sfery swojego życia.

To się nie dzieje w sposób automatyczny, lecz przez wiarę — jak wszystko, co pochodzi od Boga.

Pomożemy ci skupić się na wyznawaniu grzechów (1List Jana 1, 9) i stosowaniu dzieła krzyża w zdejmowaniu przekleństw (List do Galacjan 3, 13). Odbierzesz wrogowi miejsce, które zagarnął
(List do Kolosan 2, 14).

W fałszywych przekonaniach.

Przechodząc przez różne okoliczności życiowe, każdy z nas formułuje w sobie różnego typu przekonania. Z bolesnych doświadczeń wyciągamy wnioski na temat Boga, ludzi i świata. Od tej pory stają się przekonaniami naszego serca, choć są nieprawdziwe, „światowe”. Trzeba te fałszywe przekonania zamienić na przekonania zgodne z Bożą prawdą. Będziesz mieć okazję zobaczyć, które grzeszne przekonania stanowią część korzeni twojego problemu. Nauczysz się też, jak w prosty sposób zamienić nieboże przekonania na Boże przekonania, co może ci pomóc w dalszym odnawianiu umysłu (List do Rzymian 12, 2). 

W zranieniach duszy i ducha.

Niektóre zranienia są dla ciebie bolesną rzeczywistością. Inne mogą być pogrzebane tak głęboko, że o nich nie pamiętasz. Jednak cały czas tkwią w środku i mają na ciebie wpływ. Korzystając z tzw. modlitwy słuchania,
Twój lider otworzy przed tobą możliwość przyjęcia Bożego uzdrowienia. Pamiętaj: Jezus przyszedł po to, aby uzdrowić twoje złamane serce (Ks. Izajasza 61, 1).

W demonicznej presji.
Jeśli będziesz „współpracować z Chrystusem“ i przyjmiesz uzdrowienie w trzech pierwszych dziedzinach twojego problemu, znajdziesz się w dogodnej sytuacji, aby rozmontować i zniszczyć główne twierdze demoniczne powiązane z twoim obecnym problemem. Stanie się to dzięki prostemu procesowi stosowania zwycięstwa odniesionego przez Chrystusa na krzyżu
(1 List Jana 3, 8).


Rodzaje indywidualnej posługi Odnawiania Fundamentów:


Posługa Jednoproblemowa


Posługa Kompleksowa


Jesteśmy po to, aby Ci pomóc przejść proces rozpoznania problemów oraz posługi w czterech dziedzinach, które mają wpływ
na całe Twoje życie.

 

Make a free website with Yola